ReadyPlanet.com
dot
bulletEnglish
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletผลงานของเรา
bulletงานวิจัยปัจจุบัน
dot
เทคโนโลยีการผลิต
dot
bulletไวน์ สาโท สุรากลั่น
bulletเชื้อสุรา
bulletลูกแป้งออนไลน์
bulletบทคัดย่องานวิจัยสุรา
dot
บทความ Articles
dot
bulletสื่อการเรียนรู้
bulletบทความวิชาการสุรา PDF
bulletท่องโลกไวน์และสุรา
bulletงานวิจัยไวน์ในไทย
bulletตรวจเอกสารวิจัยสุรา
dot
เว็บเครือข่าย
dot
bulletสุราแช่ดอทคอม
bulletเจ้าพระยา-อังเคิลทอม
bulletมธุรส
bulletโคราชทรีต
bulletไวน์ภาคเหนือ
bulletลูกแป้งน้าน้อย
dot
เว็บไวน์ไทย
dot
bulletThai Wine Association
bulletGranmonte Wine
bulletKhao Yai Winery
bulletSiam Winery
bulletChateau des Brumes
bulletMae Chan Winery
bulletSilver Lake
bulletWine Scale
bulletShala One
bulletThai Sommelier
bulletBangkok Wine Society
dot
Link ข้อมูลสุรา
dot
bulletกรมสรรพสามิต
bulletYeast News
bulletสืบค้นงานวิจัยไทย
bulletFood Science Today
อุ article

โดย ดร. เจริญ เจริญชัย

อุ เป็นเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีวัฒนธรรมในการดื่ม ต่างจากสุราชนิดอื่น คืออุต้องหมักในไห ปิดฝาด้วยขี้เถ้าผนึกสนิท เมื่อจะดื่ม ต้องใช้หลอดดูดเจาะลงไป การดื่มอุที่เป็นวัฒนธรรมคือ เป็นเครื่องดื่มในงานประเพณี หรือต้อนรับแขก โดยล้อมวงดื่มด้วยกัน เวียนไหไปรอบวง ปัจจุบันมีผู้ผลิตอุจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมาย โดยปิดสแตมป์สุราขวางฝาไห

การผลิตอุ มีความแตกต่างจากสาโท แต่หลักการของการหมักเป็นแบบเดียวกัน คือใช้ลูกแป้งเป็นกล้าเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีราทำหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล และมียีสต์เปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ แต่ในขั้นย่อยแป้งด้วยเชื้อรา จะหมักข้าวกับลูกแป้งไว้นอกไห 1 คืน เพื่อให้ราเจริญเติบโต ก่อนจะนำข้าวบรรจุลงในไห เพื่อให้เกิดการหมักด้วยยีสต์ต่อในไห ซึ่งมีสภาพปราศจากอากาศ เหมาะกับการเจริญของยีสต์

สิ่งที่อุ ต่างจากสาโทอย่างชัดเจน คือการใช้วัตถุดิบเป็นข้าวผสมแกลบ และมีการหมักในไหปิด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสีเหลืองของแกลบ และหอมกลิ่นข้าวเปลือก นอกจากนั้นอุน้ำแรก ที่ดื่มจากไห จะเป็นสุราเข้มข้นที่มีรสหวาน เนื่องจากไม่มีการผ่าน้ำ ทำให้น้ำที่เกิดขึ้น มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูง

เมื่อดูดอุออกหมดแล้ว จึงเติมน้ำลงไปเป็นน้ำสอง หมักทิ้งไว้หรือดื่มทันทีก็ได้ เพราะน้ำที่เติมลงไป จะไปละลายน้ำตาลออกจากข้าว น้ำสองจะมีรสชาติเจือจางลง แต่ยังมีน้ำตาล และยีสต์หลงเหลืออยู่ พอที่จะหมักให้แอลกอฮอล์ได้อีก และอาจเติมได้ถึงน้ำสาม ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจืด

ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาอุ ให้เป็นเครื่องดื่มที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม แต่ควรมีการหาแนวทางพัฒนาภาชนะบรรจุให้เหมาะกับการดื่มและการจัดจำหน่าย สำหรับตลาดผู้บริโภคระดับกลาง หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อาจไม่สะดวกใจที่จะดื่มอุจากไหร่วมกับผู้อื่น ตามหลักสุขลักษณะ
เทคโนโลยีการผลิต

การวิเคราะห์ปริมาณเอธานอลในไวน์ article
แนวทางงานวิจัยไวน์ผลไม้ article
การทำสุราสี article
พิพิธภัณฑ์ลูกแป้งออนไลน์ article
ลูกแป้ง article
รวมภาพลูกแป้ง article
ตำรับลูกแป้ง article
การทำลูกแป้งโดยใช้เชื้อบริสุทธิ์ article
การผลิตสาโท (โดยย่อ) article
การผลิตสุราพื้นบ้าน
ราที่เกี่ยวกับการหมักสาโท article
ยีสต์ที่เกี่ยวกับการหมักสาโท article
แบคทีเรียที่เกี่ยวกับการหมักสาโท article
น้ำตาลเมา article
สุรากลั่นไทย article
เครื่องกลั่นสุราไทย article
องุ่นที่ใช้ทำไวน์ article
การทำไวน์ผลไม้ ตอนที่ 1 article
การทำไวน์ผลไม้ ตอนที่ 2 article
การทำไวน์ผลไม้ ตอนที่ 3 article
งานทดลองยีสต์ของสุวพันธ์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายสุราไทยออนไลน์ admin@surathai.net